fredag 13 maj 2016

Ny inkomstgaranti för generaldirektörer


Medan LO- och TCO-kollektiven tvingades utlysa strejkvarsel för att uppnå ynkliga 2,5 procent i lönehöjningar, garanteras etablissemangets byråkrater gigantiska inkomstgarantier mellan 61-65 år. Under åratal låg a-kassetaket på en miserabel låg nivå för arbetare och tjänstemän.
Ny inkomstgaranti för generaldirektörer

Av Dick Emanuelsson

I de nya regler som regeringen beslutat för landets välavlönade generaldirektörer, höjs åldern från 55 till 61 år då inkomstgarantin kan börja tillämpas. Beslutet träder i kraft från 1 januari 2017.

I händelse av att generaldirektören avskedas eller av annan anledning tvingas sluta sitt förordnande får han ett avgångsvederlag i 24 månader om det inträffar innan 61 års ålder. De som berörs av beslutet är inte bara generaldirektörer utan det utvidgas till att gälla även rektorer eller annan myndighetschef.

Inkomstgarantin motsvarar 65 procent av lönen om vederbörande har varit myndighetschef under sex år i oavbruten följd. En myndighetschef som själv väljer att avbryta en anställning före anställningstidens utgång har inte rätt till någon avgångsförmån.

Full lön utan arbete

År 2011 gjorde Dagens Nyheter en undersökning som visade att i regeringskansliet jobbade sju generaldirektörer utan myndighet men med hög lön. De hade full lön och bara inväntade att deras förordnande, vanligtvis sex år, skulle gå till ända. Den situationen upphör nu med regeringsbeslutet som ersätter den fulla lönen med ett avgångsvederlag som längst på 24 månader och 65 procent av lönen.

Den högst betalda generaldirektören (2015) är Dan Eliasson, Polismyndigheten med 153.000 kronor i månaden. Hans inkomstgaranti, som gäller från från 61 till 65 år (pensionsåldersgränsen), blir 65% av 153.000 kronor x 24 vilket blir 107,843 kronor per månad mellan 61-65 år.

Avgångsvederlaget, för den myndighetschef som ”petas” från posten, betalas ut under maximalt 24 månader och är baserat på den pensionsgrundande lönen i anställningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.