lördag 22 mars 2014

Jobbhälsobarometerns dystra rapport för 2013Yngre och kvinnor inom kommunala sektorn upplever att arbetsmiljön försämrades under 2013.
Det uppger organisationen Sveriges Företagshälsor som ligger bakom rapporten Jobbhälsobarometern 2013. Cirka 4 500 anställda intervjuades och utfrågades om vad de anser om sin arbetsmiljö.
Facktidningen Hotellrevyn instämmer i att arbetsmiljön har försämrats. Jag tar pulsen på min son, som är chefskock på en av Stockholms mer luxuösa krogar och han bekräftar bilden.
– Hetsen och behandlingen av de anställda är svinaktig, säger han utan att darra på stämman. Och enligt Jobbhälsobarometern tillhör Hotell- och restauranganställdas medlemmar de som upplever sin arbetsmiljö som allra sämst.

Man och kvinna

Resultatet skiljer sig markant mellan olika yrkesgrupper. Mest nöjda är anställda inom byggbranschen samt informations- och kommunikationssektorn, medan anställda inom skolan samt hotell- och restaurang är mest kritiska till sin arbetsmiljö.
Jobbhälsobarometern samlar in vad den kallar för ett Jobbhälsoindex. Det är en sammanvägning av ett tiotal av de viktigaste variablerna för en bra arbetshälsa och arbetsmiljö. Ett högre indextal innebär att de anställda uppfattar arbetshälsan och arbetsmiljön bättre. Det finns inget givet tal, indextalet är intressant som jämförelse över tid och mellan olika delmängder, ålder, kön, näringsgren, egen sjukfrånvaro, med mera, understryker rapporten.
Resultatet visar att det är framför allt är det fler kvinnor som upplever att arbetssituationen blivit sämre det senaste året. Kvinnor är generellt mer kritiska till sin fysiska och psykiska arbetsmiljö än män. 
Männen har ett bättre jobbhälsoindex i samtliga sektorer. Högst Jobbhälsoindex har männen i privat sektor och lägst index återfinns bland de anställda kvinnorna i kommunerna.
Dick Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.