fredag 22 april 2016

Med socialism är det möjligt: Projektet med 6-timmarsdag i Göteborg fortsätter

Mindre stress, mer tid för hyresgästerna, mindre sjukfrånvaro och större egen kraft och energi är
resultatet av det drygt ett år gamla projektet med 6-timmars arbetsdag på Svartedalens äldreomsorg.
Foto: GP.
Med socialism är det möjligt: Projektet med 6-timmarsdag i Göteborg fortsätter

Av Dick Emanuelsson

Sextimmarsdagen blir allt att döma kvar året ut på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Det står klart efter att det borgerliga missnöjespartiet Vägvalet sagt att det inte vill avbryta projektet som pågått sedan februari 2015.

Moderaterna hade inför kommunfullmäktiges möte förra veckan yrkat på att avbryta projektet. Motivet är att det skulle vara för dyrt. I stället vill det satsa på chefer och större konkurrens inom äldreomsorgen, i klara ordalag öppna för mer privata alternativ.

En oberoende forskare och konsult har följt projektet och har i dagarna överlämnat en rapport där Svartedalen på alla punkter överträffar Solängens- och Göteborgs stads äldrevård. Stressen har minskat och undersköterskorna arbetar mer. De har mer tid för sina hyresgäster. Sjukfrånvaron är bara hälften av stadens.

Planekonomi och socialism
Flamman talade med Daniel Bernmar, vänsterpartiets gruppledare som drivit projektet i Svartedalen med frenesi.

Daniel Bernmar (v).
– För att täcka upp samma antal arbetstimmar med 6- i stället för 8-timmars scheman har 14,86 undersköterskor nyanställts. Det kostar 6, 4 miljoner kronor per år. Projektets utvärdering handlar om hur det slår på samhällsekonomin. När sjukskrivningarna sjunker minskar vårdens, Försäkringskassans och a-kassans kostnader. Räknar man hela ekonomin, det vill säga även statens kostnader som har minskat betydligt, blir nettokostnaden tre miljoner kronor för de 14 nyanställda.

Nu har vi inte socialism i Sverige, tyvärr, där kommunernas, landstingens och staten har en och samma planerade ekonomi.

– Det är riktigt. Kommunen kan inte själv införa detta i hela Göteborgs stad. Och det har vi också hävdat hela tiden. Men resultaten är mycket viktiga i samtal med staten, landstinget och kommunen om hur en arbetstidsförkortning skulle kunna finansieras i stort. Det handlar om att vara en murbräcka i diskussionen och möjligheten att skapa ett hållbart arbetsliv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.