lördag 23 april 2016

Sjuksköterskorna hinner inte med!

Stressen blir allt värre i allt fler yrken. Sjuksköterskorna är ett illustrativt fall.

Sjuksköterskorna hinner inte med!

Av Dick Emanuelsson
 
I en bredvidstående artikel i veckans Flamman om undersköterskornas förbättrade arbetssituation på Svartedalens äldreomsorg, där personalen arbetar sex timmar per dag, kontrasterar arbetssituationen för svenska sjuksköterskor i allmänhet. För 10 174 sjuksköterskor på medicin- och kirurgavdelningar på 79 svenska akutsjukhus har svarat på en enkät om sin arbetssituation. De tillfrågades om vilka arbetsuppgifter av 13 utvalda de inte gjort under sitt senaste pass, berättar Vårdfokus på sin webbplats.
Majoriteten, 75 procent, angav att de missat någon aktivitet inom det egna ansvarsområdet. Förutom samtal, munvård och vårdplaner var det också svårt att hinna utbilda patienter och anhöriga och förbereda dem inför utskrivning. Om sjuksköterskan ansvarade för fyra patienter lämnades i genomsnitt 2, 9 vårduppgifter ogjorda. Om de tog hand om sex patienter steg siffran till 3,6 arbetsuppgifter under ett arbetspass.
U-fokus på långt och hållbart arbetsliv
Större vikt måste läggas på en hållbar arbetsmiljö när fler ska orka arbeta längre, därför är En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet ämnet för EU-kampanjen som startade förra veckan, uppger Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.
Budskapet från europeiska arbetsmiljöbyrån EU-OSHA i Bilbao är att säkra och hälsosamma arbetsvillkor genom hela arbetslivet är bra för arbetstagare, företag och samhället i stort. Syftet med kampanjen är att belysa vikten av att få Europas åldrande befolkning att stanna kvar längre i arbetslivet.
AVTAL 2016: Målarstrejken utvidgas med ytterligare 600 målare
Förra fredagen utökade Målareförbundet sin strejk. Måleriföretagen hade tidigare backat från sitt yrkande om förändring av debiteringen av mätningsavgiften som är kopplad till ackordslönesystemet, skriver Helena Forsberg på Elektrikern.
Enligt Målareförbundet har motparten varit totalt ointresserade att diskutera frågor som är viktiga för facket. Från de många punkter Målareförbundet hade har kraven kokats ner till tre punkter som facket vill få igenom.
Föra fredagen gick ytterligare 600 målare ut i strejken som nu omfattar cirka 900 målare. Den 29 april går Byggnads och brevbärare från Seko ut i sympatistrejk. Den 2 maj följer Elektrikerna, Fastighets och Musikerförbundet.
JM:s resultat bättre än väntat
Byggjätten JM (John Mattsson) redovisade en vinst på 387 miljoner första kvartalet. Det är bättre av vad analytikerna räknat med. Tjugo minuter efter att rapporten släpptes gick aktien upp med sju procent. JM redovisar även höga siffor när det gäller sålda bostäder och byggstarter. Antalet sålda bostäder ökade från 843 första kvartalet 2015 till 927 i år. Och antalet produktionsstarter steg från 748 till 856. Johan Skoglund, vd och koncernchef, på JM skriver i en kommentar till rapporten att ”efterfrågan för JM:s bostäder har varit fortsatt stabil på JM:s huvudmarknader under det första kvartalet”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.