lördag 29 oktober 2016

Mer kvinnor i arbete ger 57 miljarder kronor i statskassan

Mer kvinnor i arbete ger 57 miljarder kronor i statskassan

Av Dick Emanuelsson

Svenska kvinnor har en sysselsättningsgrad som vida överstiger det internationella genomsnittet. Skulle den öka ytterligare skulle Sverige kunna dra in 57 miljarder kronor, hävdar Eurofond.

Det är Arbetsvärlden som har synat rapporten från Eurofond som menar att om kvinnor och män jobbade lika mycket skulle staten tjäna miljarder i mer skatter och intäkter. Eurofond är ett EU-organ sammansatt av fackföreningar, arbetsgivare, regeringar och EU-institutioner.

EU å sin sida skulle kunna förstärka sin ekonomi med runt 3 600 miljarder svenska kronor per år om kvinnor hade samma tillgång till arbetsmarknaden som män har. Eurofond har räknat på att om den kvinnliga sysselsättningsgraden minskar med tio procent förlorar inte bara staten skatteintäkter utan också produktionsvärde motsvarande 2,8 procent av EU:s BNP.

60 procents EU-arbetande kvinnor

Sex av tio kvinnor i EU i ekonomisk aktiv ålder arbetade 2014. Det ska jämföras med männen där 70 procent arbetar i åldern 15-64 år. Kvinnornas andel på arbetsmarknaden har dock ökat stadigt de senaste decennierna även om den internationella kapitaliska krisen som inleddes i september 2008 har bromsat in den tendensen.

Sverige stoltserar med den högsta sysselsättningsgraden i EU, 82,5 procent mot männens 78,3 procent mot 82,5 procent, enligt Eurostats senaste mätning 2015. Enligt Eurofonds rapport innebär det enligt ett årligt bortfall för ekonomin på omkring hiskeliga 57 miljarder kronor.

Danmark och Tyskland kommer efter Sverige med sju respektive åtta procentenheter lägre sysselsättning för kvinnor. Sämst uppvisar krisens Grekland, Italien och Malta där kvinnlig sysselsättning ligger upp till 28 procentenheter under männens.

Vad bör göras?

EU-organet föreslår ett nytt skattesystem, flexibel föräldraledighet, ökad flexibilitet i arbetstider, barnomsorg för barn under 3 år bör vara tillgänglig kostnadsmässigt och av god kvalitet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.